Home Services Infrastructure services

Infrastructure services

De IT-organisatie staat steeds vaker onder druk door toenemende behoeften vanuit de business. Grip houden op de IT-infrastructuur is steeds moeilijker doordat technologische veranderingen elkaar snel opvolgen.

Conclusion FIT maakt en houdt IT-infrastructuren flexibel en fit. De IT-infrastructuur wordt een business enabler en biedt ruimte voor toegevoegde waarde en innovatie. Conclusion FIT adviseert over het ontwerp, beheer en veranderen van de inrichting van de IT-infrastructuur of over outsourcing van het gehele traject.

Belangrijk is in ieder geval dat de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de systemen zijn gegarandeerd. Hiervoor gebruikt Conclusion FIT een referentiemodel; de Conclusion Infrastructuur Referentie Architectuur (CIRA). We ontwerpen een robuuste en flexibele IT-infrastructuur die we kostenefficiënt inzetten. De CIRA biedt structuur en inzicht gedurende de gehele lifecycle van de IT-infrastructuur. De belangrijkste fasen zijn plan, build en run.

Door de 3 fasen goed op elkaar af te stemmen, ontstaat een totaaloplossing. Zo is de continuïteit geborgd. Met onze kennis en ervaring op het gebied van IT-infrastructuren ontzorgen we onze klant gedurende de gehele lifecycle. Door het hanteren van de CIRA creëren we voorspelbaarheid in kwaliteit en resultaat.