ramen in groot flatgebouw met de conclusion strepen door een van de verdiepingen
Home Services End user computing

End user computing

Medewerkers worden steeds mobieler. End user computing biedt de functionaliteit die het beste past bij de wensen van de klant.

De effectiviteit van de medewerker in de organisatie is de bepalende factor voor succes. Het end user device is de toegangspoort naar een diversiteit aan ICT-diensten. Het moet bijdragen aan de effectiviteit van de medewerker. Belangrijk is dat de medewerker onafhankelijk van apparaat, tijd en plaats toegang heeft tot alle benodigde (bedrijfs)applicaties. End user computing van Conclusion FIT stelt medewerkers in staat op ieder moment, op elke locatie en via ieder device te werken. Dit verhoogt de productiviteit en gebruikerstevredenheid van de medewerkers.

Onze ervaring leert dat op het gebied van end user computing geen one size fits all-oplossing bestaat. We bepalen een optimale werkomgeving door te kijken naar de behoefte van de eindgebruiker in relatie tot het bedrijfsproces. Wij bieden oplossingen om grip te krijgen op de diversiteit binnen de end user-omgeving. We kijken verder dan alleen de technologie. We ondersteunen de volledige transformatie. We kijken naar werkstijlen om vervolgens de juiste werkomgeving aan te bieden en de eindgebruiker te ondersteunen in het veranderingsproces.