Home Klanten Klantcases Ontzorgen en innoveren - KWF Kankerbestrijding

Ontzorgen en innoveren - KWF Kankerbestrijding

"Je merkt dat Conclusion FIT de expertise in huis heeft. Mensen die je aan de lijn krijgt hebben duidelijk verstand van zaken. Storingen die al jaren speelden werden door Conclusion FIT in een paar weken allemaal opgelost."

netwerkkabels in een server

Klantinformatie

KWF Kankerbestrijding is vastberaden om kanker zo snel mogelijk te verslaan. ICT is daarbij een belangrijk ondersteunend proces. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een goed functionerend contactcentrum om donateurs en belanghebbenden goed en tijdig te woord te staan. Uiteraard is het ook belangrijk om ervoor zorgen dat alle mediacampagnes vlekkeloos verlopen en dat op KWF.nl altijd de juiste informatie staat. De beheercontracten met de oude ICT-partner liepen af, KWF was niet geheel tevreden over de dienstverlening en de ICT-omgeving was aan vernieuwing toe.


Klantvraag

KWF had een ICT-omgeving van zo’n honderd servers en ruim tweehonderd werkplekken met zeer belangrijke applicaties. Het totale beheer en onderhoud hiervan was ondergebracht bij een externe partij. De omgeving was 5 jaar oud en de toenmalige partner kwam onvoldoende uit de verf om dit adequaat op te lossen en goede service te verlenen. De kwaliteit van de dienstverlening moest naar een hoger niveau. Er was innovatie en vernieuwing nodig. KWF wilde flexibel inspelen op de kosten en daarom werd Conclusion in eerste instantie gevraagd de mogelijkheden tot opslag in de cloud te onderzoeken. 


Aanpak

Conclusion FIT stelde voor om te onderzoeken of de functies van de eigen servers van KWF gemigreerd konden worden naar Microsoft Azure. Dit bleek nog niet wenselijk. Daarom is gekozen voor een hybride oplossing: Conclusion FIT ontzorgt KWF door de systemen in de eigen Nederlandse private cloud op te nemen en te beheren. Een aantal – op termijn wellicht alle – functies zal later in Microsoft Azure opgebouwd gaan worden.

Conclusion FIT vernieuwt ook het werkplekconcept en de bijbehorende werkplekken van KWF. Hier wordt gebruik gemaakt van een combinatie van Windows 10 op het lokale apparaat en een Citrix-omgeving met bedrijfsapplicaties. Hierdoor maakt KWF optimaal gebruik van de prestaties van Windows 10, Office 2016 en de flexibiliteit van de datacenterdiensten om toegang te krijgen tot de bedrijfsapplicaties en data. De eerste Windows 10 stations zijn begin december 2015 in gebruik genomen.

Eind 2015 gingen verschillende vernieuwingstrajecten van start. Zo is het callcenter van KWF als eerste organisatie in Nederland over naar Microsoft Skype for Business voor telefonie, in combinatie met Anywhere365 voor de contactcenter functionaliteit, gevolgd door de rest van KWF.


Resultaten

Het partnerschap van KWF met Conclusion FIT is in maart 2015 aangegaan, voor onbepaalde tijd, met een intentieverklaring voor 5 jaar. Tot dusver is KWF zéér tevreden. De eerste reactie vanuit de medewerkers nadat Skype for Business met Anywhere365 was geactiveerd was dan ook zeer lovend: "Zoals ik er vanmorgen tegenop keek om ermee te werken, zo tevreden ben ik nu. Het werkt geweldig goed!" Gert-Jan Zandbergen, teamleider ICT bij KWF, is ook positief: “De start is uitstekend. Je merkt dat Conclusion FIT de expertise in huis heeft. Mensen die je aan de lijn krijgt hebben duidelijk verstand van zaken. Storingen die al jaren speelden werden door Conclusion FIT in een paar weken allemaal opgelost.”

Naast de service en expertise noemt KWF ook de voordelen van samenwerken met de overige werkmaatschappijen van Conclusion. Sinds 2009 beheert Conclusion Digital de corporate website van KWF op SharePoint. Conclusion FIT heeft nu de servers overgenomen waarop de website draait. Zandbergen: “Je merkt dat er afstemming plaatsvindt. De lijntjes zijn kort, waardoor er snel geschakeld kan worden. We doen daarnaast ook zaken met Bright Alley, een andere Conclusion-werkmaatschappij. Conclusion is een veelzijdige dienstverlener voor ons.”